Kích cỡ các hộp gân bế tiêu chuẩn

0.3*0.8

0.4*0.8

0.5*1.1

0.6*1.5

0.7*1.5

0.8*2.1

1.0*3.0

1.2*3.5

1.4*4.0

0.3*1.1

0.4*1.0

0.5*1.2

0.6*1.6

0.7*1.6

0.8*2.3

1.0*3.2

1.2*4.0

1.4*5.0

0.3*1.2

0.4*1.2

0.5*1.3

0.6*1.7

0.7*1.7

0.8*2.5

1.0*3.5

1.2*5.0

1.4*6.0

0.3*1.3

0.4*1.3

0.5*1.4

0.6*1.8

0.7*1.8

0.8*2.7

1.0*4.0

1.2*6.0

1.4*7.0

0.3*1.4

0.4*1.4

0.5*1.5

0.6*1.9

0.7*1.9

0.8*3.0

1.0*5.0

 

 

0.3*1.5

0.4*1.5

0.5*1.6

0.6*2.1

0.7*2.1

0.8*3.2

1.0*6.0

 

 

 

0.4*1.7

0.5*1.7

0.6*2.3

0.7*2.3

0.8*3.5

 

 

 

 

0.4*1.9

0.5*1.9

0.6*2.5

0.7*2.5

0.8*4.0

 

 

 

 

0.4*2.3

 

0.6*2.7

0.7*2.7

0.8*4.5

 

 

 

 

 

0.5*3.0

0.6*3.0

0.7*3.0

0.8*5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8*6.0

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *